Esimiestyön kehittäminen

Johtaminen on haastavaa, varsinkin ihmisten johtaminen. Tämän perustotuuden ymmärtävät kaikki, jotka ovat toimineet esimiehinä.

Kun aikaa on niukasti, on pystyttävä priorisoimaan: miten esimies jakaa aikansa ja voimansa asiantuntijuuden, asioiden johtamisen ja ihmisten johtamisen välillä.

Valitettavan usein esimiehen aika kuluu enimmäkseen omissa asiantuntijan töissä sekä asioiden johtamisessa. Moni asiakkaistamme on saavuttanut hyviä liiketoiminnan tuloksia siirtämällä esimiesten toimintaa arjessa hieman enemmän ihmisten johtamisen suuntaan. Mitä ihmettä, ihmisten johtamisella liiketoiminnan tuloksia ? Eikös sillä paranneta henkilökunnan tyytyväisyyskyselyiden tuloksia ja businesta tehdään muilla tavoilla?

Mietipä itse mitä vaikutuksia liiketoimintaan olisi, jos vaikka esimiesten arjessa näkyisi oikeasti tällaisia ihmisten johtamisen toimenpiteitä taitavasti toteutettuna : alisuoriutumiseen puuttuminen, rakentava käskytys, valmentava johtajuus työntekijän suoritusten jatkuvana kehittäjänä, työntekijöiden keskinäisten ristiriitojen ennaltaehkäiseminen, työntekijöiden keskinäisten ristiriitojen ratkaiseminen, työntekijöiden toiminnan ohjaaminen kohti tavoitteita sekä strategian toteutumista, signaalit ja seuraamukset, osaamisen ja halun ymmärtäminen työntekijän toiminnan ohjaamisen perustana, kriittinen sekä vahvistava palaute, työntekijän kypsyyden ymmärtäminen palautteen antamisen pohjana, työntekijän persoonan ymmärtäminen palautteen antamisen pohjana, esimies työntekijän motivaation kipinämikkona, taito priorisoida, delegoida, käyttää tiimin aikaa, toimia tavoitteellisesti, suunnitella, hallita keskeytykset, hallita viivyttely. Huh.

Muodollinen johtajuus perustuu asemaan ja antaa valtuudet managerin tehtäviin. Ihmisten johtamisen valtuudet ansaitaan johdettavilta.

Muodollinen johtajuus perustuu asemaan ja antaa valtuudet managerin tehtäviin. Ihmisten johtamisen valtuudet ansaitaan johdettavilta. Silloin on persoona pelissä. Ensin on kyettävä johtamaan itseään, vasta sitten voi johtaa muita. Ymmärrys ihmisten erilaisuudesta avaa johtajuudelle mielenkiintoisen maailman.

Strateginen johtaminen haastaa kaikkien tasojen esimiehet. Strategisten linjanvetojen toteuttaminen arjessa vaatii esimieheltä laajaa näkemystä kokonaisuudesta. Johtamisen avainkysymyksiä on, miten saadaan ihmiset sisäistämään päämäärä, sitoutumaan siihen ja toteuttamaan se oman roolinsa ja tehtävänsä kautta. Toimivien rakenteiden merkitys on suuri, mutta ilman toimivaa ja voittavaa kulttuuria eivät rakenteetkaan auta menestymään. Työyhteisön kulttuuri luo hengen ja voittamisen tahdon.

Rema Partners ymmärtää johtamisen. Meillä on toimivat työvälineet ja osaavat ihmiset, joiden avulla voimme auttaa asiakkaitamme kehittymään johtamisen vaikeassa ammatissa. Tarjoamme moderneimmat ja tieteellisesti pätevät työkalut asiakkaillemme oli sitten kysymyksessä strategiset näkökulmat, rakenteisiin liittyvät kysymykset, ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen, ajankäyttö ja tehokkuus, valmentaminen, kehittäminen, motivaatioon vaikuttaminen, erilaisten taitojen hiominen. Me tiedämme, kuinka se tehdään.

MAURO CAROBENE
Comptel Oyj
Chief Commercial Officer

”Reman jatkuvan oppimisen lähestymistapa on todella tehokas. Kaikkein arvokkain osa prosessia on ollut oppimisen jalkauttaminen (oikeiden välineiden kanssa) valmennuksien jälkeen. Fokuksen pitäminen käyttäytymisen muutoksessa pelkän teorian opettamisen sijaan on myös ollut hyvin tehokas toimintatapa.”

No tags for this post.
No tags for this post.