”Kukaan ei ole seppä syntyessään – eikä myöskään valmis esimies” Koivukylän K-Citymarket viritti esimiehensä huippukuntoon valmennuksen avulla

Kaupan alalla on tavallista, että esimiehet valitaan saman myymälän kokeneista, nykyisistä työntekijöistä. Monesti he kuitenkin kaipaavat täydentävää valmennusta uuteen rooliinsa, sillä harvalla heistä on aiempaa esimieskokemusta.

Vantaan Koivukylän K-citymarket halusi panostaa henkilöstöönsä tarjoamalla omille esimiehilleen laadukkaan ja räätälöidyn oppimismatkan, jossa he pääsivät kasvamaan esimiesroolissaan entistä paremmiksi.

– Meillä on Vantaan Koivukylän myymälässä valtavan hieno porukka töissä. Olemme vuosien varrella palkinneet heitä hyvästä työstä erilaisten illanviettojen tai matkojen avulla, mutta tänä vuonna halusimme näiden lisäksi erityisesti parantaa heidän jokapäiväisen työnsä laatua ja tarjota mahdollisuuden kehittyä esimiehinä, sanoo Janne Rinne, Vantaan Koivukylän K-Citymarketin kauppias.

Jannen luotsaama K-Citymarket valitsi yhteistyökumppanikseen valmennustalo Rema Partnersin, jonka yksi erikoisala on esimiestyön kehittäminen.

– Suunnittelimme yhdessä Koivukylän myymälän esimiehillemme valmennusohjelman, joka tähtäsi arjen parempiin esimiestaitoihin, Janne tarkentaa.

Tarve valmennukselle syntyi kaupan alalle tyypillisten urapolkujen myötä.

– Meillä K-Citymarketeissa on tavallista, että osastojen esimiehet ovat aloittaneet myymälässä ensiksi vaikkapa kausityöntekijöinä, hyllyttäjinä tai muissa perustehtävissä. Työkokemuksen karttuessa he ovat sitten nousseet esimiesasemaan, joissa heillä on valtava etu siitä, että he tuntevat osaston perustyön läpikotaisin, Janne kertoo.

Kauppias ja koko työyhteisö arvostavat tätä työn tuomaa asiantuntijuutta.

– On hienoa, että meillä pääsee halutessaan etenemään talon sisällä. Luonnollisesti tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että esimiehillämme ei välttämättä ole aiempaa kokemusta johtotehtävistä tai siihen kuuluvasta roolista. Juuri tässä halusimme heitä auttaa, eli tarjota heille mahdollisuuden kasvaa omassa roolissaan ja johtamistaidoissa, Janne summaa.

 

Valmennuksen avulla K-Citymarketin esimiehet pääsivät hiomaan johtamistaitojaan

Rema Partnersin suunnittelemassa valmennuskokonaisuudessa pureuduttiin K-Citymarketin arjen parempiin esimiestaitoihin. Näistä taidoista luotiin Koivukylän esimiehille oppimismatka (lue lisää oppimismatkoista täältä ), johon kuuluivat varsinaisten valmennuspäivien lisäksi digitaalisen oppimisalustan Promoten tuki. Lisäksi jokaiselle esimiehelle tehtiin henkilökohtainen analyysi tämän vuorovaikutustyylistä.

– Valmennuksen keskiössä oli se, että esimiehet pääsivät kehittämään arkityössään tarvitsemiansa taitoja. He saivat työkaluja esimerkiksi palautteenantoon, perehdyttämiseen ja erilaisia keinoja puuttua alisuoriutumiseen. Käsittelimme myös paljon vuorovaikutustaitoja ja yksilöllistä johtamista – Koivukylän esimiehet saivat syventyä siihen, millainen vuorovaikutustyyli heillä on, ja miten sitä voi mukauttaa tilanteiden ja alaisten tarpeiden mukaan. Näin he pystyvät paremmin tunnistamaan alaisensa yksilöinä, valmennusta vetänyt konsultti Tuomas Miettinen Rema Partners sanoo.

Valmennus oli erittäin käytännönläheistä, jossa osallistujat pääsivät harjoittelemaan haluttuja taitoja realistisissa tilanteissa. Lisäksi osallistujat pääsivät valmennuksessa kiireettä jakamaan ajatuksia ja ideoita muiden saman myymälän osastojen kuten hedelmä-, liha- tai vapaa-ajan osastojen esimiesten kanssa.

Yhtenä osana valmennusta oli myös uuden työntekijän perehdytys, sillä myös se kuuluu kiinteästi Koivukylän esimiesten vastuihin. Kaupan alalla henkilöstössä on vaihtuvuutta esimerkiksi kesä- ja joulukausina sekä ruuhkahuipuissa.

– Hyvä perehdyttämissuunnitelma nopeuttaa ja selkeyttää sitä, miten esimiehen pitäisi toimia uuden työntekijän kanssa. Suunnitelman avulla on selvää, mitä uuden työntekijän kanssa käydään läpi ennen ensimmäistä työpäivää, työn alettua ja esimerkiksi koeajan lopussa. Tämä vähentää myös ennenaikaisia irtisanoutumisia, kun uusi työntekijä perehdytetään hyvin. Tietysti tämä myös säästää aikaa ja kustannuksia, ja samalla henkilöstön viihtyvyys on keskiössä, Tuomas sanoo.

 

Esimiehet pitivät valmennusta erittäin hyödyllisenä  

Koivukylän K-Citymarketin valmennusprojekti on edelleen käynnissä, mutta jo tässä vaiheessa esimiesten antamat palautteet ovat olleet erittäin myönteisiä.

– Meidän myymälän esimiesjengi on tykännyt tästä hankkeesta ihan mielettömästi, Janne Rinne kertoo.

– Heillä on syttynyt aito into kehittää itseään ja työtään. Olemme ikään kuin ojentaneet heille valmennuksen avulla työkalupakin, jota heille ei aiemmin ollut. Moni heistä on sanonut, että tämä valmennus on kirkastanut heille oman roolin tärkeyttä ja merkityksellisyyttä. He tietävät, että he toimivat esimerkkinä alaisilleen. Osa tästä on niinkin pieniä asioita, että jos he esimiehinä esimerkiksi käyttävät kännykkää työvuorossa, niin se antaa hiljaisen luvan muillekin kaivaa luuri taskusta. Valmennuksessa pääsimme keskustelemaan yhteisistä pelisäännöistä, ja sitä, miten esimiehet voivat kaikki antaa hyvää esimerkkiä.

Jannen mielestä oli myös tärkeää, että valmennuspäivät lisäsivät yhteisöllisyyden tunnetta.

– Nämä päivät vahvistivat ajatusta meidän kaupasta ja meidän jengistä, ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Meidän myymälän esimiehet sitoutuivat muutokseen erinomaisesti, vaikka ensimmäisen päivän aamuna he olivat vähän hämmentyneitä siitä, millaiseen valmennukseen he olivat tulleet. Tämä asetelma kääntyi lopulta päälaelleen, ja kaikki olivat aivan innokkuudesta liekeissä. Valmennusprojekti oli räätälöity juuri meidän tarpeisiimme, ja se tarjosi ratkaisuja niihin haasteisiin, joita halusimme ratkaista. En voi muuta kuin suositella tätä muillekin, Janne tiivistää.

KOIVUKYLÄN K-CITYMARKETIN ESIMIESVALMENNUS PÄHKINÄNKUORESSA

Aihe: Arjen paremmat esimiestaidot

Kuva Janne Rinteesta, Koivukylän K-Citymarketin kauppiaasta
Janne Rinne, Koivukylän K-Citymarketin kauppias

Valmennuksessa annettiin Koivukylän myymälän esimiehille työkaluja esimerkiksi näistä aiheista:

  • vuorovaikutustaidot
  • yksilön huomioonottava johtamistyyli
  • palautteenanto
  • alisuoriutumiseen puuttuminen
  • uuden työntekijän perehdyttäminen
  • yhteisten pelisääntöjen luominen arjessa ja niistä kiinni pitäminen
  • esimiehen rooli hyvänä esimerkkinä

”Valmennusprojekti oli räätälöity juuri meidän tarpeisiimme, ja se tarjosi ratkaisuja niihin haasteisiin, joita halusimme ratkaista.”

– Janne Rinne, Koivukylän K-Citymarketin kauppias

Tuntuuko, että tällaisella valmennuksella olisi tarvetta omassa yrityksessäsi? Löydät Tuomaksen yhteystiedot täältä.

Samankaltaiset artikkelit