Myyntitulosten kehittäminen

Myynti on sekä matematiikkaa että taidetta. Matematiikkaa on prosessimainen toiminta ja mittarit, taidetta on myyjän taidot viedä myyntiprojektit aikaisesta vaiheesta aina tyytyväiseen asiakaskokemukseen asti.

Aiemmin hyvä myyjä oli aktiivinen yrityksen palveluiden ja tuotteiden esittelijä. Määrä oli tärkeä myynnin aktiviteetin mittari.

Ostaminen on muuttunut viime vuosina voimakkaasti uusien internet-työkalujen myötä ja ostajat ovat ehtineet tehdä paljon arviointityötä omista tarpeistaan ennen kuin myyjä ehtii saada tapaamisen. Myyjän pitää siten olla hyvin valmistautunut ensimmäisiin tapaamisiin selvittämällä eri lähteistä asiakkaan mahdolliset tarpeet ja viemällä jo ensimmäiseen tapaamiseen joitakin hyvin arvattuja asiakkaalle arvoa tuottavia ehdotuksia.

Jo aikaisessa vaiheessa asiakkaan ostoprosessia on pyrittävä rakentamaan luottamus eri päättävien henkilöiden kanssa. Tämä edellyttää hyvää kykyä keskustella asiakkaan liiketoiminnan haasteista ja auttaa asiakasta parantamaan omaa kilpailukykyään. Jos myyjä pystyy ohjaamaan asiakkaan ostoprosessia, todennäköisyys kaupan toteutumiselle on suuri. Tämän edellytyksenä on, että myyjä on saavuttanut luottohenkilön roolin asiakkaan auttajana.

Perinteisiä myyjän taitoja kuten esitys- ja neuvottelutaitoja ei tule kuitenkaan unohtaa. Ammattilainen harjoittelee aina – niin myös myynnin ammattilainen!

No tags for this post.