Henkilöstön digitaalinen perehdytysohjelma

Varmista, että yrityksesi perehdytysjakso uusille työntekijöille on sekä suunniteltu hyvin, että toteutuu käytännössä onnistuneesti.

Rema tarjoaa uuden palvelun – muotoillaan ja toteutetaan yhdessä yrityksellesi moderni perehdytysohjelma ketterällä digitaalisella työkalulla.


Hyvin suunniteltu ja riittävästi digitalisoitu perehdyttäminen säästää sinulta aikaa ja vaivaa – ja samalla se takaa, että uusi työntekijäsi sitoutuu strategiaan ja arvoihin alusta asti sekä siirtyy osaksi työyhteisöä.

Perehdyttäminen on äärimmäisen tärkeää. Jos sen tekee onnistuneesti, uusi työntekijä pääsee nopeasti kiinni työpaikan käytäntöihin, yrityskulttuuriin ja arvoihin. Hyvä perehdytys takaa, että työntekijä saa yrityksestäsi hyvän ensivaikutelman, sitoutuu työhönsä ja viihtyy siinä.

Huonosti hoidettu perehdytys sen sijaan syö motivaation, aiheuttaa työntekijässä ahdistusta, vähentää työn mielekkyyttä, voi lisätä epäoikeudenmukaisuuden tunteita ja rikkoa yhteisöllisyyttä. Kehno perehdytys näkyy myös valitettavan usein varhaisissa irtisanoutumisissa ja tahraa yrityksen mainetta.

Ei ole siis todellakaan yhdentekevää, miten perehdytys hoidetaan.


Tiesitkö, että onnistuneet perehdytysohjelmat ovat tutkitusti yhteydessä työntekijöiden sitoutumiseen ja yrityksen tuottavuuden kasvuun?


Perehdytysjakso on yrityksesi käyntikortti

Onnistunut rekrytointi ei pääty työsopimuksen allekirjoittamiseen. Se vasta aloittaa työntekijän matkan yrityksesi uudeksi ja arvostetuksi jäseneksi. Tiesitkö, että 86 % työntekijöistä päättää ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, jäävätkö he yritykseen? Jos yrityksessäsi on lyhytaikaisia kausityöntekijöitä, he saattavat lähteä juuri pahimman lomasesongin aikana, koska eivät missään vaiheessa tunteneet kuuluvansa uuteen yhteisöön.

Nykyään työntekijäkokemus on elintärkeä osa yritysten mainetta työnantajana ja yhteistyökumppanina. Erinomaisesti hoidetusta rekrytoinnista ja perehdytyksestä sana kyllä kiirii – ja myös päinvastoin. Avain työntekijäkokemukseen ja huipputyyppien saamiseen on perehdytyksessä.

Miten sinun yrityksesi uudet työntekijät perehdytetään?

Loimme tämän uuden palvelun, koska sille on todella kipeä tarve. Hyvä perehdytysohjelma eli onboarding säästää kaikkien aikaa ja samalla parantaa työhyvinvointia, lisää työn mielekkyyttä ja sitoutumista yritykseen.  Lisäksi perehdytysohjelma yhtenäistää työntekijöiden saamat ohjeet, jolloin he saavat tasa-arvoiset lähtökohdat työhönsä ja vähentävät uusien työntekijöiden kokemaa epävarmuutta. Hyvän perehdytysohjelman avulla voidaan välttää turhia väärinkäsityksiä ja lisätä työntekijän motivaatiota.

Hyvän perehdytysohjelman avulla voit olla varma, että uudet työntekijät

 • kokevat itsensä tervetulleeksi
 • heidän ensivaikutelmansa uudesta yrityksestään on onnistunut: mukava, ammattitaitoinen ja rehti
 • strategiaan, arvoihin ja kulttuuriin sitoutuminen alkaa välittömästi
 • pääsevät nopeasti kärryille organisaatiosi tärkeimmistä käytännöistä
 • löytävät kaiken tarvittavan tiedon yhdestä paikasta. Tämä säästää aikaa: työntekijät tietävät, mistä tieto löytyy. Perehdyttäjä pystyy keskittymään olennaiseen, kun hänen ei tarvitse vastata useita kertoja samoihin yleisluontoisiin kysymyksiin.
 • saavat johdonmukaisen perehdytysjakson, joka on suunniteltu palvelemaan juuri oman yrityksesi arvoja, yrityskulttuuria ja käytäntöjä
 • pääsevät jakamaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja ideoitaan muille
 • voivat saada vertaistukea muilta perehdytysohjelman osanottajilta
 • kokevat itsensä osaksi uutta työyhteisöä ja työkavereita

Kun otimme perehdytysohjelman käyttöömme, kausityöntekijämme pääsivät aloittamaan tehokkaan työnteon nopeammin. Ohjelma myös säästi rutkasti aikaa esimiehiltä, sillä heidän ei tarvinnut vastailla sellaisiin kysymyksiin, joihin löytyi vastaus digitaaliselta alustalta. ”

– HR-johtaja Annika Devertin kokemus ohjelman onnistumisesta kausityöntekijäiden perehdyttämisessä.  Yritys on ruotsalainen 7500 hengen vähittäistavaraketju. Lue lisää projektista täältä.


Hyödyt yritykselle

 • parannat työnantajakuvaa
 • sitoutat uudet työntekijät nopeammin ja paremmin strategiaan ja arvoihin
 • työntekijä pääsee nopeammin käsiksi olennaiseen työhön
 • vähennät irtisanoutumisia, jotka tapahtuvat kehnon tai riittämättömän perehdytyksen takia
 • pystyt seuraamaan reaaliajassa ja digitaalisesti kunkin työntekijän etenemistä. Näin tiedät myös, jos joku työntekijä tarvitsee lisätukea.
 • lisäät työhyvinvointia
 • rakennat yhteisöllisyyttä ja tuet kannustavan ilmapiirin syntymistä
 • voit varmistaa, että perehdytysjaksosi pysyy ajan tasalla ja on nykyaikainen, tarpeita vastaava ja työhyvinvointia lisäävä. Pääset kehittämään perehdytysjaksoasi osanottajien antaman palautteen ja digitaalisen analytiikan perusteella
 • jämäköität parhaimpia käytäntöitä osaksi yrityskulttuuria
 • säästät aikaa ja rahaa perehdytyksissä: aikaa ei mene hukkaan perusasioiden läpikäymisessä.
 • vahvistat yrityksesi mainetta erinomaisena työnantajana ja lujitat arvoanne työmarkkinoilla

Uusi työntekijä kaipaa selkeää, johdonmukaista ja tarpeitaan palvelevaa perehdytystä. Uudella työntekijällä on usein paljon kysymyksiä käytännön asioista, jotka voi helposti liittää osaksi perehdytysohjelmaa.

Käytämme jokaisen onboarding-ohjelmassamme digitaalista oppimisalustaa Promotea, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon ja on kansainvälisesti tehokkain henkilöstön kehittämisen ja oppimisen alusta.


Millaisia ongelmia perehdytyksessä yleensä on?

 • tiedon vaikea saatavuus: työntekijöitä ahdistaa, kun kaikki on uutta ja sekavaa eikä mistään saa helposti tietoa
 • uudet työntekijät kokevat perehdytysjakson usein liialliseksi informaatiotulvaksi: olisi parempi, jos tiedon voisi pilkkoa osiin ja se olisi digitaalisesti saatavilla
 • on vaikea löytää oikeita lomakkeita, asiakirjoja, ohjeita tai yhteystietoja
 • uusi työntekijä ei tiedä, mitä vastuita hänelle kuuluu
 • työntekijä ei koe tuntevansa työpaikan yrityskulttuuria tai käytänteitä
 • työntekijä ei tunne olevansa tervetullut ja harkitsee irtisanoutuvansa etäiseksi jääneestä yrityksestä
 • epätasa-arvo: kaikki uudet työntekijät eivät saa tasaväkistä perehdytystä vaan se riippuu siitä, kuka perehdyttäjä tai mitä perehdyttäjä kertoo tai ei kerro
 • on vaikea esittää kysymyksiä, antaa palautetta tai jakaa havaintojaan
 • työntekijä turhautuu huonoon perehdytykseen ja jakaa turhautumistaan lähipiirilleen tai sosiaalisessa mediassa
 • työntekijä kokee, että perehdytys on vanhanaikainen eikä vastaa mitenkään hänen tarpeitaan

Räätälöimme jokaisen perehdytysohjelman juuri sinun yrityksesi arvoille, yrityskulttuurille ja käytänteille sopivaksi

Miksi juuri meidän ohjelmamme on paras perehdyttämisessä

 • räätälöimme jokaisen perehdytysohjelman juuri sinun yrityksesi arvoille, yrityskulttuurille ja käytänteille sopivaksi.
 • käytämme jokaisen perehdytysohjelman apuna digitaalista oppimistyökalua Promotea, joka on yksi maailman johtavista oppimisalustoista ja joka on rakennettu tieteellisen tutkimuksen perusteella palvelemaan aitoa oppimista ja sen siirtymistä arkeen
 • luomamme perehtymisohjelmat ovat digitaalisia, arkea helpottavia ja vaivattomasti skaalattavissa
 • olemme erittäin kokeneita HR:n ja myynnin kehittämisen ammattilaisia
 • tarjoamme sekä valmiin toimivan digitaalisen alustan että valmennusohjelman muotoilun

Perehdytysohjelman osia voivat olla esimerkiksi

 • virtuaalinen tervehdys tulevalta esimieheltä tai kollegoilta
 • tietoa ensimmäisen päivän tai viikkojen aikataulusta
 • infopaketti käytännön asioista (keskeisimmät yhteystiedot, lomakkeet, ohjeet sairastumisten varalta jne)
 • selkeä lista siitä, millaisia vastuita ja tehtäviä uuteen työhön kuuluu
 • tietoa avaimista, ovikoodeista, tiloista, mahdollisista työvaatteista tai -koodista
 • erilaisia perehdytystehtäviä tai ryhmäytymistä

Haluatko kuulla lisää? Yhteystietomme löytyvät täältä.

No tags for this post.