Promote – digitaalinen oppimisalusta

Promote on digitaalinen oppimisen työkalu, jonka avulla valmennuksen asiat saadaan siirtymään
arkeen. Promote on luotu tieteellisen tutkimuksen ja arjessa toimivien käytäntöjen perusteella.

Me Remalla käytämme Promotea jokaisen valmennuksemme tukena, osana 70-20-10-mallia.

PROMOTE tukee liiketoiminnan tuloksien toteutumista valmennuksessa, tuo esimiehen tuen osaksi valmennusta, mahdollistaa sparrauksen – ajasta ja paikasta riippumatta sekä antaa tilastoja siitä, miten yritys hyötyy ohjelmasta.

HYÖDYT VALMENNUKSEN OSANOTTAJALLE

Osanottajana

 • näet selkeän oppimispolun, josta voit seurata omaa kehitystäsi
 • saat helpon pääsyn valmennuksen materiaalipankkiin
 • voit tehdä yhteistyötä muiden osanottajien kanssa
 • saat palautetta ja sparrausta esimieheltäsi

HYÖDYT ESIMIEHELLE

Johtajana

 • saat selkeän yleiskuvan valmennuksen tuomasta kehityksestä yrityksellesi
 • parannat tiimisi työn tuloksellisuutta
 • pystyt tehokkaammin johtamaan henkilöstösi kehittymistä
 • varmistat, että halutut käyttäytymisen muutokset siirtyvät käytännön työtehtäviin ja -tapoihin

PROMOTEN KIVIJALKATOIMINNOT

TEHOKAS VALMENTAMINEN

Promote varmistaa, ettei uudet opitut asiat unohdu muutama päivä tai viikko koulutuksen jälkeen vain aidosti siirtyvät arkeen. Promoten kärkitavoitteina on

 •  valmennuksen tehostaminen
 • korkeampi motivoituminenparempi sitoutuminen
 • matalammat valmennuskustannukset

JOHDETTU SOSIAALINEN OPPIMINEN

Promote luo positiivista ryhmäpainetta: osanottajat näkevät, mitä muut tekevät ja pääsevät luomaan oppimista yhdessä. Näin vältetään tilanne, jossa muutamat työntekijät alkavat tehdä haluttuja asioita toisin, mutta heidän innostuksensa lopahtaa kun kukaan muu ei tee samoin eivätkä he saa tukea tekemiselleen.

Promotessa osanottajat pääsevät

 •  oppimaan muilta
 • vinkkaamaan parhaista käytännöistä
 • reflektoimaan
 • tekemään yhteistyötä
 • verkostoitumaan

JOHTAJIEN ROOLI JA TUKI 

Johtajat asettavat valmennuksen tavoitteet, tukevat työntekijöitään ja antavat palautetta. Lisäksi he varmistavat, että valmennus on linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Promote varmistaa, että

 • johtajat ovat sitoutuneita työntekijöidensä oppimispolkuun
 • tietävät, milloin kannattaa astua aktiivisemmin esiin ja tukea työntekijöitä
 • ovat tietoisia, miten alustaa kannattaa käyttää

VALMENNUKSEN TULOKSELLISUUDEN JA OPPIMISEN ARVIOINTI 

Promote tarjoaa mahdollisuuden seurata valmennuksen oppien etenemistä ja puuttua tilanteeseen, jos se hakeutuu sivuteille.

Promote

 •  tarjoaa tilastoja ja mittareita valmennuksen tuloksista ja etenemisestä
 • tukee sekä osanottajaa että johtajaa arjen työssä

ESIMERKKI KÄYTÄNNÖN PROJEKTISTA

Case PEAB

Valmensimme Suomessa 200 Peabin esimiestä osana pohjoismaalaista projektia.

Valmennus oli järisyttävän hyvin onnistunut.

 • 91 % osallistujista keskusteli oman kehittymisensä tavoitteista esimiehensä kanssa ennen valmennuksen alkamista
 • 86 % esimiehistä sitoutui projektiin
 • 80 % kertoi asioiden siirtymisestä arkeen
 • 75 % Peabin osallistujien mielestä Promote tuki projektin tuloksien saavuttamista

Promote-verkosto on kansainvälinen huippuvalmentajien yhteisö, johon myös Rema kuuluu

Esimerkkejä asiakkaista, jotka ovat olleet tyytyväisiä Promoteen

Lue lisää Promoten sivuilta: https://promoteint.com/

Sanna Parkkonen
FSP
Myynti- ja markkinointijohtaja

”Remalta tuli selkeitä vastauksia, miten voisimme lähteä ratkaisemaan asiakaskohtaamisiin ja asiakaspalveluun liittyviä haasteita ja samalla muuttaa asenteitamme.”

No tags for this post.
No tags for this post.